Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Beneficjent Laurami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn.
„Udział spółki Laurami będącej właścicielem marki „Misimi” w branżowym programie promocji MODA POLSKA”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,
działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,
poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Cele i planowane efekty projektu: Celem projektu jest realizacja strategii rozwoju firmy poprzez udział w branżowym programie promocji Moda Polska. Realizacja projektu ma przyczynić się do zaistnienia Beneficjenta na rynku docelowym – Stany Zjednoczone oraz na rynku międzynarodowym, gdzie będzie promował swoje produkty.
Wartość projektu : 488 400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 415 140,00 PLN
Projekt realizowany w okresie 01/08/2020 – 30/11/2023.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Joanny Dobosz, tel. 601 688 904, mail: joanna.dobosz@gmail.com

Analytics by Conversios