Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 

Administratorem danych Osobowych jest:
Laurami sp z o.o.,
61-749 Poznań, ul. Św. Wojciech 25/1
NIP: 7831783965, REGON 380860461

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez nasz Sklep internetowy działający pod adresem strony internetowej: www.misimi.pl przez firmę Laurami sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Św. Wojciech 25/1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym z numerem NIP: 7831783965, REGON: 382512126.

Nasz Sklep internetowy dokonuje wszelkich niezbędnych starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności oraz ochrony udzielonych informacji podczas korzystania ze Sklepu internetowego na stronie internetowej www.misimi.pl i dokonywanych przez nią zakupów w ramach Sklepu. Zależy nam by zabezpieczyć Państwa dane, jednakże potrzebujemy starań z Państwa strony. Z tego względu ważne jest by zadbali Państwo o bezpieczeństwo i zachowali w poufności swój login oraz hasło podane podczas rejestracji i nie udostępniali ich osobom trzecim.

Celem naszego Sklepu internetowego jest zapewnienie Państwu ochrony prywatności, by w pełni mogli Państwo zaufać naszej firmie. Podczas przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych przestrzegamy krajowych przepisów tego dotyczących, a z związku z wejściem w życiu ustawy RODO w dniu 25.05.2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych, z tego względu dokonamy wszelkich starań by sprostać wszystkim wymaganiom wynikającym z ww. rozporządzenia.

1. Administrator pozyskuje dane osobowe od Klientów Sklepu internetowego www.misimi.pl. Sposobem pozyskiwania od Państwa danych osobowych jest dobrowolne wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do dokonania rejestracji oraz zakupów w Sklepie internetowym.

2. Każdy Klient ma możliwość i może żądać:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przeniesienia danych osobowych.

3. Marketing Sklepu internetowego: Jeśli Państwo wyrażą zgodę na wysyłanie informacji drogą e-mail (newsletter), na podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów zawartych na stronie internetowej www.misimi.pl. Zgodę tę można cofnąć w każdym czasie.

4. W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane osobowe do następujących podmiotów: Firma Kurierska InPost, Biuro rachunkowe Raphicc sp. z o. o., Firma hostingowa CyberFolks, KDWeb.

5. Każdy z Klientów może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Można tego dokonać za pośrednictwem adresu e-mail podanego na stronie internetowej Sklepu. Administrator danych osobowych przetwarza dane Klientów tylko na potrzeb realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu indywidualnej informacji handlowej.

6. Przysługuje Państwu uprawienie do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy Państwa dane osobowe przetwarzana są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

7. Państwa dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówień oraz przesłania informacji handlowej. Mają Państwo prawo w każdym czasie usunąć swoje dane.

Analytics by Conversios